آدرس

تبریز – خیابان منتظری به سمت چهارراه منصور نرسیده به مسجد المهدی فروشگاه الوند

کد پستی

5163638455

تلفن

041-35421663

موبایل

09305873272

ایمیل

Naderi.v[a]gmail.com

کروکی و آدرس فروشگاه ما

[elfsight_form_builder id="3"]