برف یکی از زیرمجموعه های شرکت هنکل می باشد که از سال 1968 در زمینه پاکیزگی و نظافت منزل در آلمان شروع به فعالیت نموده است.

نمایش یک نتیجه