ایپانا شرکت ترکیه ای فعال در زمینه بهداشت دهان و دندان میباشد و تحت نظارت آلمان و طبق استانداردهای اروپا محصولات خود را به آسیا و اروپا صادر میکند.

نمایش یک نتیجه